Cercar a la nostra Web:
Paràboles

Dibuixos Bíblics per imprimir i acolorir
         
  JESÚS I ELS INFANTS
 
"Deixeu estar els infants; no els impediu que vinguin a mi."


Cita bíblica completa:
Mt 19, 13-15
Mc 10, 13-16
Lc 18, 15-17