Inici >> Conc. Bíblic ∙ Presentació
Cercar a la nostra Web:
EL NOSTRE TRIPLE COMPROMÍS
LA NOSTRA MISSIÓ
1_Volem facilitar als nois i noies de Catalunya un coneixement més viu de Jesucrist i una estimació més sincera envers Ell.
2_Volem compartir amb tothom la joia de la nostra descoberta de Jesucrist i el seu model de vida.
3_Volem facilitar als Professors i Mestres de Religió i als Catequistes una eina per ajudar-los en la seva tasca de sembradors de la Paraula de Déu.
En resum: Estimular als nois i noies de les escoles i catequesis de Catalunya perquè coneguin Déu a través de les ensenyances de la Bíblia.
Presentació Concurs Bíblic


Els cristians hem de llegir i coneixer la Paraula de Déu. Per a qualsevol cristià és cabdal conèixer més i més la revelació que ens arriba per la Sagrada Escriptura i per la Tradició. - Per això, el Concili Provincial Tarraconense, demana que entrem en la Bíblia sota el guiatge de l'Esperit Sant, a l'interior de la gran Tradició de l'Església i de la interpretació autèntica del Magisteri.

La lectura pausada i feta pregària de la Bíblia és molt necessari per a l'home i la dona d'avuí. Tenim la temptació de desànim, de cansament, d'abandonar-nos, de negar-nos a nedar a contracorrent. La lectura de la Paraula de Déu és una constant renovació dels motius per resistir, per tal d'esperar, malgrat tot


Del Sínode sobre la Paraula de Déu:
Roma, 5-26 d'octubre de 2008

Encontre amb la Paraula en la lectura de la Sagrada Escriptura (Proposta 9)

Aquest sínode torna a proposar amb força a tots els fidels l'encontre amb Jesús, Paraula de Déu feta carn, com a esdeveniment de gràcia que té lloc de nou en la lectura i l'escolta de  les Sagrades Escriptures. Recorda sant Cebrià, recollint un pensament compartit pels Pares de l'Eslgésia: <<Assisteix amb assiduïtat a la pregària i a Lectio divina. Quan pregues parles amb Déu, quan llegeixes és Déu el que parla amb tu>> (Ad Donatum, 15).

Per tant, esperem vivament que d'aquesta assemblea brolli una nova etapa de major amor a la Sagrada Escriptura per part de tots els membres del Poble  de Déu, de manera que de la seva lectura orant i fidel en el temps, s'aprofundeixi la relació amb la mateixa persona de Jesús. En aquesta perspectiva, es confia que -fins on sigui possible- cada fidel posseixi personalment la Bíblia (cf. Dt 17,18-20) i gaudeixi dels beneficis de l'especial indulgència pròpia de la lectura de les Escriptures (cf. Indulgentiarum Doctrina, 30).


Animació bíblica i joves (Proposta 34)

Així com Jesús va invitar un jove a seguir-lo, així la invitació ha de ser proposada novament avui a nens, nois, adolescents i joves perquè puguin trobar la resposta a la seva recerca en la paraula del Senyor Jesús. En l'animació bíblica de la pastoral juvenil, es tindrà en compte la invitació de Benet XVI: <<Estimats joves, us exhorto a adquirir familiaritat amb la Bíblia, a tenirla a mà perquè sigui per a vosaltres com una brúixola que indica el camí a seguir>> (Missatge a la XXI Jornada Mundial de la Joventut, 9 abril 2006). S'espera que es presenti l'Escriptura en les seves implicacions vocacionals de manera que ajudi i orienti molts joves en la seva decisió vocacional, àdhuc fins a la consagració total. Que la comunitat cristiana aculli, escolti i acompanyi les joves generacions amb amor, de manera que siguin iniciades en el coneixement de les Escriptures per educadors, veritables testimonis apassionats per la Paraula de Déu. D'aquesta manera, que també els joves siguin guiats a estimar i a comunicar l'Evangeli, sobretot als seus coetanis.